top of page
Search
  • alison3878

Доверба на нашите лидери


Неодамна многу се дискутираше за потребата од интегритет кај светските лидери. За жал, кога ќе погледнеме низ светот, гледаме како моќта корумпира и како личниот интерес триумфира над чесноста.


Пророците на Израел ги осудија водачите на нивното време, споредувајќи ги со овчари:

„Зарем овчарите не треба да ги хранат овците? Јадете масти, се облекувате во волна... но не ги пасете овците. Немоќните не ги зајакнавте, болните не ги излековте, повредените не ги врзавте, залутаните не ги вративте, изгубените не сте ги барале... Вака вели Господ Бог: „Еве, јас сум против овчари““ (Езекиел 34:2-5,11).


Наспроти позадината на таквата осуда, Исус објавил: ‚Јас сум Добриот Пастир. Добриот Пастир го дава својот живот за овците“ (Јован 10:11). Колку повеќе го запознаваме Исус, толку повеќе ја цениме неговата несебичност и вистинитост во сите негови постапки.


Исус Христос е владетел „кој ќе царува во праведност“ (Исаија 32:1). „Нема да суди според она што го гледаат неговите очи, ниту да решава спорови според она што го слушаат неговите уши, туку со праведност ќе им суди на сиромашните и ќе одлучува праведно за кротките на земјата“ (Исаија 11:4).


Библијата нѐ предупредува за водачите на овој свет: ‚Немојте да се надевате на кнезовите‘ (Псалм 146:3). Наместо тоа, ние сме поканети да му веруваме на единствениот кој ќе не избави од нередот во кој се наоѓа светот - никој друг освен Господ Исус Христос.

Дознајте повеќе за „Божјето Царство на Земјата“ -

0 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page